Добре дошли
Добре дошли в системата за електронни услуги на Агенцията за ядрено регулиране.
Чрез тази система може да се регистрират „Удостоверения за правоспособност - за длъжност“,
издадени от лицензианти, притежаващи валидни лицензии за специализирано обучение.

За целта ще трябва да инсталирате електронен подпис и неговите удостоверителни вериги
в браузера си от някой от следните доставчици:

Доставчици на ел. подпис в България:

Важно !!! Електронният подпис е необходим, за да можете да влезете в системата.
Електронният подпис е необходимo да съдържа БУЛСТАТ/ЕИК на организацията.

Програмата е създадена със съдействието на