Добре дошли
Добре дошли в системата за електронни услуги на Агенцията за ядрено регулиране.
Чрез тази система може да подадете електронно заявление за издаване на лицензия или
разрешение, съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

За целта ще трябва да инсталирате електронен подпис и неговите удостоверителни вериги
в браузера си от някой от следните доставчици:

Доставчици на ел. подпис в България:

Важно !!! Електронният подпис е необходим, за да можете да влезете в системата.
За да подновите, измените или прекратите лицензионен акт, електронният подпис трябва да съдържа ЕГН или БУЛСТАТ/ЕИК.

Програмата е създадена със съдействието на