Издадени лицензии за дейности с ИЙЛ

Период на издаване
Дата от
Дата до
ЕИК
Юрид. / физ. лице
Населено място
Разрешена дейностПрограмата е създадена със съдействието на