Добре дошли
Добре дошли в системата за електронни услуги на Агенцията за ядрено регулиране.
Чрез тази система може да подадете електронно заявление за издаване на лицензия или
разрешение, съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

За целта ще трябва да инсталирате електронен подпис и неговите удостоверителни вериги
в браузера си от някой от следните доставчици:

Доставчици на ел. подпис в България:

Важно !!! Електронният подпис е необходим, за да можете да влезете в системата.
Браузърът Chrome не поддържа подписване с JAVA APPLETS и няма да можете да подписвате и регистрирате заявления.


Програмата е създадена със съдействието на